a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.2 Innbyggerservice

Innbyggerservice er i omstilling. Avdelingen jobber med å ta steget fra å videreformidle innbyggernes henvendelser til å veilede innbyggerne i hjelp til selvhjelp ved å gjøre bruk av kommunens digitale tjenester. Man bygger videre faglig kompetanse internt i avdelingen for å bidra med enkel saksbehandling. Forbedring av eksisterende – og utvikling av nye digitale innbyggertjenester har vokst fram som et sentralt arbeidsområde.

Innbyggerservice opererer blant annet som legatkontor, og forvalter 13 legater på vegne av kommunen. Avdelingen behandler og administrerer busskortordninger for studenter samt søknader om skjenkebevilling.

Digitalisering av Innbyggertjenester

Antall elektroniske skjemaer i Stavanger kommune øker kontinuerlig. I 2018 var det 96 e-skjemaer i bruk. Totalt mottok Stavanger kommune 8028 skjemaer elektronisk i 2018 sammenlignet med 2977 innkomne e-skjemaer i 2017. De mest brukte søknadsskjemaene er:

  • Gratis busskort for studenter i Stavanger (totalt 1235 mottatte skjemaer i 2018).
  • Barnehage – søknad om lavere pris (913 mottatte skjemaer)
  • Søknad om pant på ovn (866 mottatte skjemaer).

Innbyggerservice koordinerer arbeidet med å gjøre alle skjemaene fullelektroniske.

Det har vært en jevn økning i digitale forsendelser. I 2018 ble det sendt 48 688 brev via SvarUt sammenlignet med totalt 20 161 forsendelser i 2017 og 13 962 forsendelser i 2016.

Pilotprosjektet med eSignering av ansettelseskontrakter våren 2018 viser at digital signering utgjør en stor forenkling for nyansatte i kommunen. Avdelingen har derfor brukt høsten til å finne gode løsninger for å tilrettelegge og effektivisere signeringsprosessen ved ansettelser også internt. Roller innen HR, Byarkivet, ledere med flere må ha en enkel og tilgjengelig løsning for at dette skal fungere i praksis. Dette vil også være en viktig tjeneste når cirka 10 000 kontrakter må signeres i forbindelse med nye Stavanger kommune. Forslag til arbeidsprosess og forretningscase er skissert opp, og planen er å bruke denne tjenesten i hele Stavanger kommune våren 2019.

Aktiv kommune

Aktiv kommune er et elektronisk bestilling- og informasjonssystem for lån og leie av kommunens ressurser og anlegg; lokaler, idrettshaller, gymsaler, møterom, anlegg og utstyr. Prosjektet skal blant annet bidra til enklere tjenester for innbyggerne, en bedre utnyttelse av kommunens ressurser, bedre oversikt og enklere prosesser. Målet er en felles løsning som tas i bruk av flere kommuner. Prosjektet er et formalisert samarbeid mellom fire kommuner, hvor Stavanger/Innbyggerservice er systemforvalter og har prosjektledelsen. Stavanger kommune har lansert og tatt i bruk nye nettsider. I løpet av januar og februar 2019 vil Ålesund, Fjell og Bergen kommune også ta i bruk de nye nettsidene.