a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.12 Note 4 b

Fordeling heltid/deltid Regnskap 2018Regnskap 2017
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 765 3 649
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 100 3 002
Antall menn i deltidsstillinger 665 647
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.   
Last ned tabelldata (Excel)