a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.19 Note 7b

Beløp i 1.000 kr Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Bokført verdi 01.01.  2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294
Tilgang i regnskapsåret  43 841 9 470 130 052 41 712 456 244 404 983
Avgang i regnskapsåret*    00 
Delsalg i året   -71    -2 465  
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -16 190 -58 329 -18 934 -251 072 -47 835
Nedskrivninger   -7 979 0 -709   -36 525 -39 000
        
Bokført verdi 31.12  2 232 427 72 614 610 003 327 474 8 180 243 2 806 442
  1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg   13 546 586     
2) Utstyr, maskiner og transportmidler   682 617     
        
Sum ordinære avskrivinger    392 360     
Last ned tabelldata (Excel)