a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.21 Note 9A

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2018Regnskap 2017
Kommunens samlede lånegjeld   8 213 464 8 135 028
     
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets, flytende rente   600 000 850 000
Danske bank, fast rente   600 000 1 240 000
Sparebank1 SR-Bank, flytende rente   600 000 1 100 000
Sparebank1 SR-Bank, fast rente   500 000  
Nordea, flytende rente   930 000  
Swedbank, flytende rente   300 000  
Kommunalbank fast rente    1 600 000 1 600 000
    5 130 000 4 790 000
Sertifikatlån    
SEB  0 150 000
   0 150 000
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente   1 768 410 1 641 217
Husbanken startlån, fast rente   181 202 266 910
Investeringslån    
Husbanken investeringslån flytende    25 1 035
Husbanken investeringslån fast   15 041 16 868
Kommunalbank flytende rente    1 054 636 1 204 998
Annen langsiktig gjeld   150 0
    3 019 464 3 131 028
Konsernintern langs. gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)   64 000 64 000
Sum   64 000 64 000
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2018Regnskap 2017Regnskap 2016
Utgiftsført avdrag341329 335 199 332 368 320 632
Beregnet minste lovlige avdrag  241 038 232 873 149 410
Differanse  94 161 99 495 171 222
Last ned tabelldata (Excel)