a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.2.1 Oppvekst og utdanning

Barnehage

Barnehage20142015201620172018
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
0 - 6 år i alt7 5547 6377 6067 4687 433
0 - 3 år kommunale barnehager1 6841 6721 6811 6401 642
0 - 3 år private barnehager9811 0011 0461 0891 075
3 - 6 år kommunale barnehager3 0993 0773 0832 9502 887
3 - 6 år private barnehager1 7901 8881 7961 7891 829
Tilbud til barn med spesielle behov     
Styrket barnehagetilbud, antall barn503480531565552
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn4038334745
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 285335378430429
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt199223147116175
Helse barn2727192021
Helse familie7672593675
Søkt inn av barneverntjenesten1527181923
Språklige minoriteter8174514156
Antall barnehager     
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne 70/5572/5572/5570/53  66/53
Barnehager adm. lagt under skole                 11111
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager                5556585451
Tabell 11.2 Barnehage
Last ned tabelldata (Excel)

Skole og SFO

Skole og SFO20142015201620172018
Grunnskole     
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 60515 74515 82916 09416 309
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 69414 79015 12315 24815 311
- Barnetrinn10 43510 60710 82610 89610 982
- Ungdomstrinn4 2594 1834 2974 3524 329
Sum årsverk personale med lederoppgaver130117121128135
Sum årsverk til undervisning 1 0881 0611 0941 1271 187
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 4621 3891 4781 5231 660
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-81 1831 1771 1991 2231 138
Skolefritidsordning     
Barn i SFO4 7564 6184 5194 6134 509
Barn i SFO med 100% plass3 8133 5833 4113 4063 304
Dekningsgrader     
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-88,187,987,4
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-19,99,49,81010,8
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO77,673,470,871,770,8
Produktivitet     
Lærertetthet i ordinær undervisning18,6191918,817,4
Tabell 11.3 Skole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)
Kulturskolen20142015201620172018
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor8 9888 7699 1409 0168 893
Antall elevplasser kulturskolen:3 5243 5483 5753 6153 652
- Musikkgrupper 0 til 5 år 9611610199
- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn 410420465455435
- Instrumental 1 7171 6581 6501 6341 613
- Annen musikkopplæring3020 2123
- Dans 8599059559931 016
- Bilde / visuell kunst91899098101
- Drama/teater167170130122173
- Samspill/kammermusikk146190170190192
Tabell 11.4 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)
Johannes læringssenter 20142015201620172018
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn5542606562
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn400520389409430
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever289257335228221
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever 5413612277
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever860750901816783
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever243289385326302
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere9626579068951 082
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere5 - 1288 -
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere198253361320360
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere56931069396
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere541526576601778
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1215131313
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere5244656648
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere1 1361 052877681690
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere919557592220300
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere48129127564
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere238233295323337
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere - - 338 -
Grunnskole norske voksne Deltakere - - - - -
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere22247127
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere15 - - 3347
Spesialundervisning for voksne Deltakere174168167115204
Fagkonsulent innen synKlienter126129152149156
Fagkonsulent innen hørselKlienter460486466359521
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter5712512510876
DatahjelpKlienter1515241211
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen 4848545454
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn) 2828282828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)  30303030
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)* 44444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap 300300300300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3 3 0003 0003 0003 0003 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet 3 0003 0003 0003 0003 000
*      
MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Tabell 11.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)
PPT20142015201620172018
Antall saker3 2103 0523 2263 3353 409
Antall nye saker voksne77174176233219
Antall nye saker barn812798932911992
Antall sakkyndige vurderinger1 0991 0731 2311 3121 185
Kvalitet     
Antall på venteliste4797110120166
Tilbud systemarbeid     
Antall nettverk og konsultasjoner244418ca. 450456463
Antall kurs6876ca. 808279
Tabell 11.6 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20142015201620172018
Årsverk helsesøster51,250,653,159,267,4
Årsverk jordmor6,66,66,68,610,6
Årsverk psykologer3333Psykologene gikk inn i familiesenteret i 2017
Årsverk Helsestasjonens familiesenter777711
Fødsler1 7471 7631 7241 7051 606
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 4171 4601 4021 5111 363
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 20644 54345 72444 46044 612
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år33 88634 34539 61043 55446 785
Telefonkontakter helsestasjon7 8927 2097 1166 2269 660
Barselgrupper155154146145160
Antall deltakere i barselgrupper1 2381 3951 2481 3751 311
Tverrfaglige samarbeidsmøter514471494525644
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser448815850460653
Kvalitet     
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte78 %80 %83 %77 %83 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine95 %94 %93 %96 %**
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine92 %93 %91% *90% ***
*     
MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
**     
Ingen SYSVAKstatistikk for 2017, kommer i mars 2019 for både 2017 og 2018     
Tabell 11.7 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)
Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2017Andel barn og unge (0-25 år) 2017%-andel barn og unge 2017Sum besøkende 2018Andel barn og unge (0-25 år) 2018%-andel barn og unge 2018
Øyahuset Hundvåg35 68114 75241,338 50115 56940,3
Midjord bydelshusStorhaug33 23416 50149,725 01810 80943,2
Kyviken- StorhaugBydekkende2 8572 8571002 4752 475100
Madla bydelshusMadla78 04822 10228,378 50025 17432
Kvernevik bydelshusKvernevik32 55918 20955,931 78020 61064,9
Tasta bydelshusTasta40 34517 80544,138 88417 19644,2
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 29 24910 64636,331 21311 15835,7
Fritid PUHTjensvoll 8 4741 31515,58 4991 27114,9
Bekkefaret bydelshusHillevåg45 17412 71128,141 43014 91936
Gausel bydelshusGausel76 86050 7006636 39624 63667,7
Metropolis Sentrum55 00052 2509552 74350 23295
Rock Comp / RUFBydekkende3 4543 4541003 9383 938100
BakgårdenBydekkende1 7961 796100731731100
Sum besøkende 44239722468050,8362 373197 36154,5
Tabell 11.8 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)
Fiks Ferigge ferie (FFF)2015201620172018
Sommeraktiviteter    
Ferieklubb567543498646
Sommerleir Vier17517714691
Ungdomsleir Vier42443945
Sommerbonanza'00084
Sommerleir Lundsvågen144148150150
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie9289128331016
Tabell 11.9 Fiks ferrige ferie
Last ned tabelldata (Excel)
Barneverntjenesten20142015201620172018
Alle barn med tiltak9878809279801062
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.624431441611699
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.339449486369363
Nye meldinger9661019116110781252
Henleggelsesprosent meldinger25 %19 %9 %6 %3 %
Nye undersøkelsessaker739806105010101042
Henleggelsesprosent for undersøkelser53 %50 %59 %60 %62 %
Nye barn med vedtak om tiltak383397396400450
Antall Fylkesnemndsaker6050323451
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda3922174545
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse30 %2 %4 %12 %11 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda100 %100 %81 %92 %100 %
Medhold saker i fylkesnemnda90 %86 %78 %94 %96 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)63 %49 %48 %62 %66 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)37 %51 %52 %38 %34 %
Tabell 11.10 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)