a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.2.3 By- og samfunnsplanlegging

Kultur og byutvikling20142015201620172018
Journalførte saker INN13 43312 86910 6999 3808 077
Journalførte saker UT12 21311 2108 7537 6917 471
Journalførte saker INN BYPLAN1 6311 6439621 1471 489
Journalførte saker UT BYPLAN1 0341 093793833582
Tabell 11.31 By- og samfunnsplanlegging
Last ned tabelldata (Excel)
Byggesak 20142015201620172018
Antall mottatte byggesaker25062088129313591476
Saker behandlet i kommunalstyret5760634724
Tilsyn324376288351266
Midlertidige brukstillatelser187211188161140
Ferdigattester992859881841971
Antall boliger igangsatt725501357447539
Antall boliger fullført8991149392371420
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker41263152,535
Tabell 11.32 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)
Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2018-31.12.2018Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager)Lovpålagte tidsfrister (dager)
12 uker med foretak 16243,9684
12 uker uten foretak18346,6284
3 uker med foretak37621,0721
3 uker uten foretak35623,9721
Søknad om dispensasjon3041,184
Søknad om endring av tillatelse11742,1121/84
Søknad om ferdigattest88712,8121
Søknad om igangsettingstillatelse20817,5421
Søknad om midlertidig brukstillatelse8113,0921
Ramme 12 uker15563,2384
Ramme 3 uker4532,2784
Klage i byggesak5269,4884
Tabell 11.33 Saksbehandlingstid byggesak 2018
Last ned tabelldata (Excel)