a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.2.4 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

RenovasjonEnhet20142015201620172018
ÅrsverkAntall76,56,56,56,5
Papir, pappTonn73466934607861255511,8
GlassTonn1373123811591060916,4
Farlig avfallTonn568529531574568,2
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn1363313594141091175013440,2
Plast (emballasje)Tonn712725658746866,9
MetallerTonn27441996188518411787,4
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn29002804235023742452,8
Tøy og tekstilerTonn898934898957992,6
TrevirkeTonn52475038494750354664
GipsTonn479478461524479,7
BildekkTonn302173,4
Grovavfall til materialgjenvinningTonn247255269406332,6
Rene masserTonn  141415441438
Inerte gjenstander og byggevarerTonn  179417801687,4
AsfaltTonn  391922
FritidsbåterTonn    5,5
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn3615034525366133474235168,9
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn2140020649198961965419052,9
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn5755055174565095439654222
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%0,63 %0,63 %0,65 %0,65 %0,65 %
*      
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.      
Tabell 11.34 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger eiendom

Stavanger eiendom     
Prosjektering bygg20142015201620172018
Ferdigstilte bygg702358463661419
Ferdigstilte selvbyggerboliger15190N/AN/A
Anbudsåpninger7950429171
Innleverte enkeltanbud403275194344267
Forvaltning av eiendommer2014201520162017*2018
Skoler52 / 271 47946/24925746/25492150/26389150/265711
Helsebygg41 / 114 12138/10044038/10044044/7999644/81569
Boliger2565 / 166 7252577/1674452586/16800045/269145/2691
Idrettsbygg39 / 62 25533/6293534/6593532/6559933/70444
Kultur- og fritidsbygg38 / 27 10238/2710238/2710238/4368738/45951
Barnehager78 / 61 38679/6171681/6427377/6216477/62314
Kontor- og foretningsbygg21 /69 99222/7300921/7100017/4061517/40615
Beredskapsbygg22 / 25 00023/2500023/2500022/2400022/24000
Andre bygg og grunneiendommer215 / 20 000220/22000220/22000220/22000220/22000
Sum3 072 / 793 6703076/7889043087/798671545/604643546/615295
*     
Kulturhus er flyttet tilbake fra kontor og foretningsbygg til kultur og fritidsbygg, samt bygg som hører til Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF er tatt ut av denne raportering for 2017.      
Tabell 11.35 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei

Park og vei       
Vedlikeholdsarealer 20142015201620172018
Park og idrett, totalt i dekar  14 092 13 950 14 223 14 762 14 850
Vei, totalt i dekar  2 558 2 558 2 577 2 577 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Slaghull lappet stk 1 212 1 166 1 210 1 292 1 321
Nye skilt oppsatt stk 128 168 115 170 77
Gatesluk tømt stk 1 334 3 291 3 710 3 576 2 095
Skilt reparert stk 759 663 410 853 628
Sand/slam fra sluk tonn 133 566 665 568 477
Gaterenhold ink sykkelrutertonn 1 422 644 661 836 423
Gatemiljø reparasjoner stk 344 1 902 1 045 NA 777
Kvalitet  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Gatelys kr/km 20 284 20 284 23 833 23 833 14
Sluk, tømming kr/stk 550 550 754 754 754
Gaterenhold kr/innb. 80 80 53 53 53
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) 49 560 52 666 54 740 38 772 52 330
Service  2 014 2 015 2 016 2 017 2 017
Gravemeldinger stk 634 584 586 643 524
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk 347 1 431 651 785 711
Gemini meldinger behandlet av NISstk 2 228 2 535 1 541 2 338 1 977
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelstk  167 195 169 294
Gemini meldinger behandlet av NIS sykkel     229 316
       
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg 20142015201620172018
Sikrede lekeplasser stk107252135
Totalrehabiliterte lekeplasser   222
Andre nye lekeplasser til vedlikehold62241
Nyanlegg turveier (m)6973618859151000
Nye nærmiljøanlegg11920
Blomster plantet ut i Stavanger 4482539495259001410724875
Botanisk hage, omviste personer732625775651476
Stavanger friluftssenter, besøkende personer123828891491584626
Plantekar og ampler 162158165150180
       
Type anlegg, område eller utstyr 20142015201620172018
BarnehagerAntall7878757976
SkolerAntall4347464547
Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall7777778188
IdrettsparkerAntall1111111111
Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall33222
Fotballbaner grus 60 x 100Antall99444
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall1212141413
Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall2424252525
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall77778
NaturvernområderAntall99989
BallbingerAntall2035353522
Skateanlegg*Antall  121313
Balløkker**Antall140122136200145
Sandvolley-baner Antall1823232523
IdrettsutstyrAntall10341205125413721340
Lekeplass-utstyrAntall25682519253517481731
LekeplasserAntall268269269283284
Busker og blomsterfeltMengde-dekar361361354373373
Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar387390496613491
Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar70659577211161319
Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar914875792734690
PlenMengde-dekar12961443129112011224
Skogsdekket markMengde-dekar74646584614165706572
Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar7884958484
Anlegg og områder totaltAntall14861488174619041934
*      
*Ny enhet fra 2016, tidligere målinger er antall skateramper      
**Ny måte å registere balløkker på fra 2017      
Tabell 11.36 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)
Måling, sykkel og gående20172018
Forus Vest syklende 133 722 142 287
Randabergveien syklende 209 600 305 614
Tjensvollkysset syklende 255 795 270 674
Sørmarka syklende 262 194 247 570
Stokkavatnet gående 187 549 164 362
Mosvatnet gående 445 544 432 786
Godalen gående 112 212 127 807
Tabell 11.37 Syklister og gående
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett

Idrett     
Besøk idrettshaller og anlegg20142015201620172018
Gautesete idrettshall 97 452 98 202 98 487 97 654 98 112
Hetlandshallen 223 346 223 974 222 439 224 111 223 121
Hundvåghallen A 121 628 121 606 121 047 120 931 122 065
Hundvåghallen B nye 103 980 104 109 105 236 104 344 103 124
Kvernevikhallen 115 008 115 206 114 782 113 664 112 876
Stavanger idrettshall 236 994 237 491 237 864 238 145 240 345
Stavanger svømmehall 117 892 130 536 143 039 0 -
Hundvåg svømmehall   4 967 7 760 8 045
Kvernevik svømmehall   2 151 7 555 7 698
Stavanger svømmestadion Gamlingen 90 104 48 785 0 120 000 215 000
Stavanger turnhall 133 847 134 658 134 498 132 889 133 456
Tastahallen0 32 876 36 505 34 667 33 675
Tastavarden fjellhall 60 123 61 209 61 009 62 260 61 450
Tastarustå idrettshall 140 503 142 877 141 956 141 765 142 563
Storhaug idrettshall 100 812 101 436 101 658 102 778 105 634
Sum 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523 1 607 164
      
Tilskudd      
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 689 34 481 21 838 24 721 23 800
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr180164164164160,25
Tabell 11.38 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 20142015201620172018
Antall årsverkpr 31.12534952505253
Vannledning-lengdekm 654657659660662
Spillvannsledning-lengdekm 336341342354347
Fellesavløpsledning-lengdekm 254250251252253
Avløpspumpestasjonerantall 103104106107110
Regnværsoverløpantall 3030313131
Kunde/service  20142015201620172018
Pålegg om utbedring av private anlegg antall 551411168
Vannmålere i drift antall 31723187323032603292
Utskifting av vannmåler antall320200383233333386
Antall slamavskillere i drift, totaltantall 18881828174716701579
Antall slamavskillere med private utslipp antall  720719664506
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall6011054
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall 816769723792747
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90104876571134
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-64,7ia.5,2i.a.5,2i.a.
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-64,7ia.5,1i.a.5,1i.a.
Produksjon - vann  20142015201620172018
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb 782731812,05526069781806874
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb 316297320,23082084376318334
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³17,519,11818,117,117,5
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn 396371371352357
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m 42594311535436945674
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00106,66,68,15,68,6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<6555609966106
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.km2332,327,321,525,327,8
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) GodGodGodGodGodGod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) GodGodGodGodGodGod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall 6567728185
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall 4655513639
Produksjon - avløp  20142015201620172018
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb. 128913701391,155039051916321602
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb 542636602,80128765719841734
Avløpsmengde levert IVARmill./m328,524,127,124,231,925,9
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m 39254558582749506071
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00106,77,79,88,310
Spylte avløpsledningerkm303636,132,742,141,7
Rørinspeksjonkm303140,832,236,342,5
Strømforbruk pumpestasjonerMWh     3344
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall 87542
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<303053443235
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%545333
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall4x3943
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall 3654453861
Tabell 11.39 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)