a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.2.6 Kommunikasjon

Innbyggerservice20142015201620172018
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 109 885 96 365 84 480 62 516 76 017
Svarprosent sentralbordet 82 %84 %89 %86 %89 %
Brukte digitaleløsninger (E-skjema)   2 175 2 977 8 028
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 260 11 707 10 256 9 864 11 320
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 943 2 350 *550 2 908 3 833
Situasjonskart og nabolister ** 1 465 1 329 **457 274 365
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 255 188 244 228 130
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 111 117 113 118 86
Geminimelding behandlet av Servicetorget ***736 818 762 1 015 3 433
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 4 346 5 146 6 293 7 435 9 159
Salg av bioposer 42 133 36 862 43 120 36 432 8 920
Salg av søppelsekker 42 133 72 894 74 693 70 399 51 790
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 115 059 134 031 126 300 124 225 61 468
*     
* Det var utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no, og arbeidet.     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Tabell 11.46 Innbyggerservice
Last ned tabelldata (Excel)
Kommunikasjon, digitale flater201320142015201620172018
stavanger.kommune.no, unike besøk 571 511 339 213 680 288 507 618 ikke regist.ikke regist
stavangerkommune.no - sidevisninger 3 477 502 3 593 635 4 107 144 3 497 339 3 894 076 3 506 457
Facebook antall likere 3 897 6 395 9 000 13 304 15 627 20 440
Twitter, antall følgere 1 436 1 960 2 562 3 019 3 317 3 766
Instagram  320 1 325 2 627 3 486 5 610
Antall visninger på You Tube    65 377 30 591 34 400
Antall følgere på Linkedin     4 255 5 545
Tabell 11.47 Kommunikasjon
Last ned tabelldata (Excel)