a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.1.7 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 1 599 mill. i 2018. Anleggsmidlene økte med kr 1 517 mill. som følge av økte pensjonsmidler og aktiverte investeringer. Økningen i omløpsmidler på kr 82 mill. er hovedsakelig et resultat av økning i premieavvik og bankinnskudd. Egenkapitalen økte med kr 1 013 mill., noe som er kr 427 mill. mer enn økningen i gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 85 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 4 mill. fra 2017 til 2018. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.4.

BalanseregnskapetRegnskap 2018Andel 2018Regnskap 2017Andel 2017Endring 2018-2017
Anleggsmidler27 51889.8%26 00289.5% 1 517
Omløpsmidler3 13410.2%3 05210.5% 82
Sum eiendeler30 652100 %29 053100 % 1 599
Egenkapital10 39833.9%9 38532.3% 1 013
Langsiktig gjeld18 57060.6%18 06362.2% 507
Kortsiktig gjeld1 6845.5%1 6065.5% 78
Sum egenkapital og gjeld30 652100 %29 053100 % 1 599
      
Arbeidskapital1 450 1 446 4
Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)