a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.1 Innledning

Arbeidet med å legge til rette for nye Stavanger kommune har i 2018 blitt forsterket. Organisering av den nye kommunen er utredet og det er utarbeidet ledelsesprinsipper og organisatoriske prinsipper. Ny politisk organisering er også utredet. Digitaliseringsarbeidet begynner å vise resultater. I 2018 er det mange manuelle arbeidsprosesser som er forenklet og forbedret gjennom bruk av nye digitale løsninger. Digitaliseringsarbeidet i regionen er forsterket gjennom etablering av samarbeidsprosjektet Digi Rogaland.

Det er fortsatt krevende å rekruttere   sykepleiere, leger til fastlegeordningen og barnehagelærere. I tillegg har det vært økende utfordringer med rekruttering av fagpersonell innenfor IT, landskapsarkitekter, sivilingeniører og ingeniører. Det samlede sykefraværet i 2018 var på 8,3 prosent, noe som tilsvarer en økning på 0,1 prosentpoeng fra 2017.