a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.4 Arbeidet med nye Stavanger kommune

Arbeidet med nye Stavanger har i løpet av 2018 hatt høy aktivitet for å legge til rette for den nye kommunen. Det er igangsatt flere store prosjekter, blant annet utredning av ny politisk organisering og gjennomføring av tjenesteutviklingsprosjektene. I forkant av de ulike prosjektene er det gjennomført en omfattende innsats for å sikre god innbyggerinvolvering. Involveringer har gitt viktige innspill til en rekke prosjekter som f.eks. arbeidet med ny kommuneplan, lokaldemokrati, politisk organisering og tjenesteutviklingsprosjektene. Erfaringene og dokumentasjonen fra prosessen har også blitt benyttet, og vil bli benyttet videre, for å sikre et utenfra-og-inn-perspektiv i gjennomføringen av kommende prosjekter. Gjennom prosessene har en fått gode erfaringer i bruk av ulike og til dels nye involveringsmetoder, f.eks. scenarie-verksteder, folkemøter, innbyggerpanel og gjestebud.