a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.5 Ledelse og ledelsesutvikling

Nye ledelsesprinsipper

Det er utarbeidet ledelsesprinsipper for nye Stavanger kommune. Prinsippene er utarbeidet med utgangspunkt i innspill fra ledere og ansattes representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner, samt teoretisk og praktisk kunnskap om god ledelse.

I prinsippene beskrives det hvilke rammer, roller og personlige egenskaper som er forutsetninger for god ledelse og hvilke resultater som skal komme fra god ledelse.

Ledelsesutøvelse i nye Stavanger kommune oppsummeres i en setning:

Vi skaper framtiden sammen gjennom helhetlig og tillitsskapende ledelse.

Ledelsesprinsippene skal lage tydelige rammer for lederne i kommunen, og er ment som en hjelp og veiledning i lederrollen.


Figur 4.2 Ledelsesprinsipper for nye Stavanger kommune

Lederutviklingsprogram i ny organisasjon

Rådmannen har i 2018 gjennomført tilbudskonkurranse for et lederutviklingsprogram med sikte på oppstart i andre kvartal 2019.  Konsulentfirmaet AFF er valgt som leverandør av programmet, som skal gjennomføres i tett dialog med kommunen.

Lederutviklingsprogrammet skal gjennomføres for rådmann, ass. rådmann, direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer. Målet er å videreutvikle dyktig lederskap for å nå mål om god kvalitet på tjenestene, tillit hos innbyggerne, godt arbeidsmiljø, effektiv ressursutnyttelse, nytenkning og innovasjon. Programmet skal være samlingsbasert og praksisnært. Problemstillinger som lederne er opptatt av, vil være sentrale innholdselementer.