a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.8 Medarbeiderutvikling

Kompetanseutvikling finner sted på ulike områder; individuelt, på egen arbeidsplass sammen med kollegaer eller gjennom ulike typer utdanninger. Stavanger kommune har flere tiltak der målet er å gi medarbeidere mulighet for videreutvikling, samtidig som kommunen tilføres etterspurt kompetanse.

Kvalifiseringstiltak rettet mot ufaglærte medarbeidere

Opplæringskontoret for lærlingeordningen har i 2018 holdt to eksamensforberedende kurs for assistenter som ønsker å ta fagbrev. 50 assistenter fra barnehage og SFO tok kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget, hvor 15 av disse deltakere er fra Rennesøy kommune. Det var 25 ansatte som deltok på kurs i helsearbeiderfaget, flesteparten av disse er ansatt i virksomhetene bo og aktivitet (kommunens bofellesskap).

Bachelorgrad-stipend

I løpet av 2018 har ti ansatte, som har fått stipend for å utdanne seg til en etterspurt bachelorgradutdannelse, avsluttet sine studier. Kommunen fikk dermed seks vernepleiere, tre barnehagelærere og en sykepleier. 23 nye ansatte fikk stipend i 2018 for å utdanne seg til barnehagelærer (14), vernepleier (6) og sykepleier (3). Per 31.12.2018 får 39 ansatte støtte til å ta en etterspurt bachelorgrad gjennom stipendordningen. Av disse studerer 23 til å bli barnehagelærere, 10 til å bli vernepleiere og 6 til å bli sykepleiere.

Stipend for etter- og videreutdanning

Gjennom kommunens stipendordning fikk 14 ansatte i 2018 tildelt stipend for å gjennomføre relevant etter- og videreutdanning. Studier som underbygger kommunens arbeid med forbedrings-, nytenkings- og innovasjonsarbeid, digitalisering, og/eller langsiktige velferdsutfordringer ble prioritert.

Kompetansedelingsdagen 2018

Kompetansedelingsdagen ble arrangert for 15. år på rad, og samlet ca 800 medarbeidere fra Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner. «Balansekunst» var hovedingressen for dagen. Temaene handlet blant annet om effektiviseringsgevinstene ved å satse på arbeidsmiljøet, forbrukerdrevet innovasjon og hvordan kommunen utvikle gode og effektive tjenester i samarbeid med innbyggerne og andre aktører og på tvers i egen organisasjonen.