a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.6 Stavanger hjemmehjelp

Færre oppdrag

Nedgangen i antall brukere som mottar tjenesten praktisk bistand – rengjøring fortsetter. Antall mottakere av hjemmehjelp sank med fem prosent i 2018. Andelen brukere som valgte ekstern leverandør av denne tjenesten sank fra 18,6 til 17,9 prosent fra 2017 til 2018. Rammeavtalen med de eksterne leverandørene gikk ut i oktober 2018. Kommunen brukte imidlertid opsjonen som ligger i avtalen, og forlenget den med ett år til 31.10.2019.

Lagt til hjemmebaserte tjenester

Omstilling av hjemmehjelpstjenesten er ett av innsatsområdene i det pågående omstillingsprogrammet for de hjemmebaserte tjenestene. Arbeidet med å legge til rette for at de kommunale hjemmehjelperne i større grad skal inngå i det tverrfaglige samarbeidet rundt brukerne, har startet. Som en konsekvens av dette arbeidet ble Stavanger hjemmehjelp avviklet som egen virksomhet fra 1. april 2018, og lagt til de fire virksomhetene i hjemmebaserte tjenester. Målet er å utvide hjemmehjelpernes oppgaver, slik at antall ansatte rundt den enkelte bruker reduseres, driften effektiviseres samtidig som hjemmehjelperne får mer variasjon i arbeidsoppgavene.

Selv om den kommunale hjemmehjelpstjenesten nå er lagt til hjemmebaserte tjenester, skal tjenesten i henhold til brukervalgsordningen fortsatt levere praktisk bistand – rengjøring på lik linje med de to private leverandørene Stavanger kommune har avtale med.

I forbindelse med avviklingen av Stavanger hjemmehjelp som egen virksomhet, ble driften av Bergeland bydelssenter og Tanta Emmas hus lagt til Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester.