a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

7.1 Innledning

Kommunens nye administrative hovedmodell ble satt i verk fra januar 2018, og tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging ble etablert, med utgangspunkt i det tidligere Kultur og byutvikling. Etableringen av ny avdelings- og lederstruktur sammenfalt også med oppstarten av forberedelser til kommunesammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Det ble dermed et år utenom det vanlige, men likevel med gode leveranser og uten spesielle avvik, i en situasjon med store endringer og nye utfordringer.

I det videre redegjøres for aktiviteten i 2018 i de ulike avdelingene ved By- og samfunnsplanlegging.