a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

7.3 Kart og digitale tjenester

Avdelingen har brukt mye ressurser på å klargjøre forskjellige tekniske registre for den kommende kommunesammenslåingen. Spesielt har det vært jobbet med rettinger i matrikkel og grunnbok. Det har også vært gjennomført en omfattende innspills- og høringsprosess rundt gatenavn som må endres som følge av kommunesammenslåingen.

Prosjekt Taksering og eiendomsskatt er startet opp. Det er vedtatt at det skal være eiendomsskatt i den nye kommunen og at det skal foretas en kommunal taksering. Mesteparten av dette arbeidet utføres i avdelingen.

Avdeling for kart og digitale tjenester har jobbet med videreutvikling av bruk av 3D-verktøy sammen med avdeling for byutvikling. Dette testes ut i medvirkningsprosesser rundt planhøringer, og tilbakemeldingene så langt er positive.

Dronen har vært brukt til flere oppgaver, også utenfor avdelingen. Den ble blant annet brukt til å filme innseilingen under The Tall Ships Races som ble vist på TV Vest, til befaring under og etter skogbrannen på Ombo og til å lage ortofoto av Vestre Åmøy i samarbeid med Rennesøy kommune.