a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.4 Politisk sekreteriat

Vielser

Det ble gjennomført totalt 265 vielser i 2018, fordelt på 17 vigslere. Vigslerne er oppnevnt av bystyret og består av ordfører, varaordfører, medlemmer av formannskapet og administrative ledere i kommunen. Vielsene gjennomføres i all hovedsak i formannskapssalen på rådhuset fredager og enkelte lørdager.

Streaming av politiske møter

Etter vedtak i formannskapets møte 23. mars 2017, startet administrasjonen opp prosessen med å få på plass egen streaming av bystyrets og formannskapets møter. Siden januar 2018 er bystyrets og formannskapets møter streamet og publisert på kommunens nettside: stavanger.kommunetv.no. Streamingløsningen har fungert bra og blir benyttet både av innbyggere og folkevalgte. Løsningen er innrettet slik at en kan følge møtene direkte, eller se dem i opptak i ettertid.

  • Antall visninger på direktesendingene: 3410
  • Antall visninger på tidligere sendinger/arkivklipp: 1278