a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.6 Smartby

Veikartet for Smartbyen Stavanger ble vedtatt i bystyret i desember 2016 og mot slutten av 2017 ble smartby-kontoret etablert. I 2018 ble kontoret bemannet og 38 store og små prosjekter fordelt på veikartets fem satsningsområder ble etablert. Smartbyen har utarbeidet en spisset handlingsplan som løper fram til 2021. Handlingsplanen har særlig vekt på klima og miljø. Den understreker også viktigheten av å understøtte etableringen av nødvendige datastrukturer, infrastruktur og analysekompetanse.

Smartere sammen

Smartbyarbeidets visjon er «smartere sammen» og forutsetter samarbeid og eller partnerskap på tvers av ulike skillelinjer og sektorer. Det har i løpet av året vært stor interesse for smartby-satsingen og veikartet – fra andre kommuner og fra både offentlige og private virksomheter. Smartby-kontoret har deltatt og formidlet veikartet på ulike arenaer som Nordic Edge Expo og Smart City Expo World Congress i Barcelona.

Smartby-kontoret har jobbet mye med å etablere et bredt kontaktnett med forskjellige aktører. Ulike nettverk både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er viktige, da dette er arenaer hvor man kan dele erfaring, lære av andre og utvikle løsninger sammen.

Veikartet til smartbyen Stavanger peker i retning av en regional satsning. Dette har avdelingen jobbet målrettet med, gjennom arenaer som Stavanger Smart Region (Greater Stavangers regionale møteplass) og praktiske tilnærminger som smartby-hospitering. I sistnevnte sitter avdelingen en uke om gangen sammen med sine smartbykollegaer rundt omkring i regionen. Stavanger kommune bidrar også aktivt i det nasjonale nettverket, Smartbyene, og det nordiske nettverket, Nordic Smart Cities. Dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for videreutvikling av framtidige samarbeidsformer.

Åpne data

Kommunens satsing på åpne data er også et viktig bidrag inn i smartby-arbeidet, med mål om å legge til rette for næringsutvikling og åpenhet. Stavanger er den fremste kommunen i Norge på dette feltet, og flere andre kommuner har valgt å legge ut åpne data via Stavanger kommunes portal.