a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.3.1 Byggdrift

 Budsjett 2018Resultat 2018Resultat
- budsjett
Resultat 2017
Salg276 510 559281 104 1344 593 575 270 459 965
Varekost videresalg -84 485 000 -85 859 715-1 374 715 -84 049 595
Lønn-152 642 733-156 303 445-3 660 712 -144 060 574
Dekningsbidrag39 382 82638 940 974 441 852 42 349 796
Lønn administrasjon*-9 477 547-9 180 516 297 031 -8 609 989
Andre driftskostnader-23 374 000-24 331 361 -957 361 -19 366 059
Brutto driftsresultat6 531 2765 428 827-1 102 182 14 373 748
Finansinntekter 1 300 000 1 177 080 -122 920 892 997
Finanskost. /avs. pensjonsfond**-1 331 279 -31 965 1 299 314 -2 246 885
Netto driftsresultat etter avsetning pensjonsfond6 500 0006 573 942 73 942 13 019 860
*    
* Inneholder kun administrativ lønn avdeling 1000.     
** Utdelt utbytte Stavanger kommune kr 3 millioner er ikke med i fremstilling. Heller ikke avskrivninger kr 544000,-    
***Budsjettet inneholder kr 10 000 i finanskostnader og kr. 1 321 279 til pensjonsfond. Regnskapsmessig avsetning pensjonsfond kr 13 908,-. Øvrig er finanskostnad.    
    
Last ned tabelldata (Excel)