a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.3.3 Byggdrift

Nr.:SpørreskjemaGjennomsnittTilbakemeldinger
1Arbeidsmiljøet preges av trygghet og ærlighet4,5Savner arena for samarbeid. Problemstillinger bør diskuteres i rette kanaler.
2Jeg trives og er stolt av jobben min4,8Norsk språk opplæring.
3Jeg er tilfreds med egen innsats4,7Fokus på selvstendighet.
4Jeg får god oppfølging fra min leder4,6Tydelig ledelse. Tilgjengelig.
5Jeg er serviceinnstilt overfor våre kunder4,8Fokus område.
6Jeg bidrar til en effektiv drift på våre bygg4,7Kontakte øvrige avdelinger ved behov.
7Jeg får den opplæring jeg trenger4,6Fokus på opplæring av utstyr. Data. Viktig med «påfyll».
8Jeg tar HMS og kvalitet på alvor4,8Korrekt bruk av maskiner. Bruk av personlig verneutstyr. Fokus på melding av avvik. Fokus på sykefraværsoppfølging.
9Ledergruppa i SBD er aktiv og synlig4,3Ønsker synlig ledelse. Månedlig Nyhetsbrev på epost. Informasjon på epost. Presentasjon av ledergruppa. Fokus på overordnede. Lite synlig og inkluderende.
10Bedriften har et godt omdømme4,6Ikke alle er fornøyd.
11Jeg får den informasjonen jeg trenger? Dersom nei, hva savner du? Ja: 167 stk. Nei: 8 stk. Ref: 201 stk. spørreskjemaKommunikasjon pr. epost. Flere morgenmøter. HMS sjekk. Mer fokus på avviksmeldinger.
Last ned tabelldata (Excel)