a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.4.3 NIS

Regnskapsår2018201720162015
Resultatregnskap:    
Driftsinntekter: 181 732160 002159 281142 193
Brutto driftsresultat: 6 3991 834-3 2643 294
Netto driftsresultat: 8 9894 7916 369-219
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk 2 0924 7916 3690
Balanse:    
Omløpsmidler: 43 54845 23037 58228 563
Anleggsmidler: 229 265211 079202 185176 048
Sum eiendeler 272 814256 309239 767204 611
Kortsiktig gjeld: 25 93429 70725 83120 133
Langsiktig gjeld: 213 246205 931200 444192 025
Egenkapital: 33 63420 67113 492-7 547
Sum egenkapital og gjeld 272 814256 309239 767204 611
Last ned tabelldata (Excel)