a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.6.4 SBKF

LinjeInvesteringsbudsjettRegnskap 2018Justert budsjett 2018Avvik
1Sum investeringsinntekter 19 687 20 040 -353
2Sum brutto investeringsutgifter 53 937 49 627 -4 310
3Finanstransaksjoner 87 0 -87
4Sum investeringer 54 024 49 627 -4 397
5Finansieringsbehov -34 337 -29 587 4 750
6Dekket slik:   
7Bruk av lån 27 500 27 500 0
8Bruk av investeringsfond 3 421 2 087 -1 334
9Udekket/udisponert -3 416 0 3 416
Last ned tabelldata (Excel)