a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.10 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten20142015201620172018
Alle barn med tiltak9878809279801062
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.624431441611699
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.339449486369363
Nye meldinger9661019116110781252
Henleggelsesprosent meldinger25 %19 %9 %6 %3 %
Nye undersøkelsessaker739806105010101042
Henleggelsesprosent for undersøkelser53 %50 %59 %60 %62 %
Nye barn med vedtak om tiltak383397396400450
Antall Fylkesnemndsaker6050323451
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda3922174545
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse30 %2 %4 %12 %11 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda100 %100 %81 %92 %100 %
Medhold saker i fylkesnemnda90 %86 %78 %94 %96 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)63 %49 %48 %62 %66 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)37 %51 %52 %38 %34 %
Last ned tabelldata (Excel)