a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.12 Behovsdekning

BehovsdekningAntall boenheter2 0142015201620172018
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig16148734253574
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2527164322631
Bofellesskap PUH1606757726868
Bofellesskap psykiske lidelser1456650443941
Bofellesskap rus og psykiske lidelser241311757
Bofellesskap fysisk funksjonshemming268121185
Omsorgsbolig med innskudd/BBL913019182930
Omsorgsbolig uten innskudd292281361312
Dagsenter puh4387868
Dagsenter funksjonshemmede1442117
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn 8685929982
Antall personer med personlig assistent 3939607175
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP) 426395343338399
Samhandlingsreform      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012) 16501748145414432668
Last ned tabelldata (Excel)