a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.13 Helsehuset

Helsehuset201620172018
Forebyggende hjemmebesøk   
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401425392
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %67 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608688700
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %15 %
Sykepleieklinikken   
Antall brukere ved sykepleieklinikken165189202
Psykologtjenesten   
Ungdom - antall brukere*91 na na
Ungdom - antall konsultasjoner*435 na na
Voksne - antall henvendelser**194162325
Voksne - antall tilbud**103 na 194
Voksne - antall avslag**64 na 131
Frisklivssentralen   
Antall deltakere560682618
Publikumsforedrag   
Antall deltakere  1 300
Avdeling velferdsteknologi   
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24na95
Antall brukere med medisindispenser 5687
Antall brukere med nattkamera 22
Antall brukere med mobil trygghetsalarm 3412
Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190630
Antall brukere med Dosecan   23
Antall brukere med dørsensor   3
*   
Psykologtjenesten for ungdom ble flyttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det foreligger derfor ikke tall for 2017.   
**   
Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.   
***   
2016: Omfatter pilotering nattkamera, mobil trygghetsalarm   
Last ned tabelldata (Excel)