a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.18 Fysio- og ergoteraptitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten20142015201620172018
Antall årsverk     
Ant. årsverk ergoterapi22,919,422,219,226,65
Ant årsverk fysioterapi44,441,74247,1545,7
Ant. årsverk  fysioterapi m/driftsavtale*54,1555556,756,46
Antall pasienter     
Kommunal ergoterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 2 1 0 1 0
Ant. pasienter 18 - 66 år 9 17 10 6 4
Ant. pasienter 67 - 79 år 30 23 7 5 3
Ant. pasienter >80 år 42 35 8 3 4
I alt 83 76 25 15 11
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 261 215 249 207 217
Ant. pasienter 8 - 66 år 181 197 186 227 249
Ant. pasienter 67 - 79 år 136 117 102 124 121
Ant. pasienter >80 år 151 130 107 143 123
I alt 729 659 644 701 710
Kommunal fysioterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 2 0 11 3 59
Ant. pasienter 18 - 66 år 29 37 64 53 65
Ant. pasienter 67 - 79 år 125 125 149 188 226
Ant. pasienter >80 år 297 317 438 499 496
I alt 453 479 662 743 846
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 656 640 648 667 702
Ant. pasienter 18 - 66 år 171 201 189 196 254
Ant. pasienter 67 - 79 år 148 161 155 169 191
Ant. pasienter >80 år 265 204 227 216 221
I alt 1 240 1 206 1 219 1 248 1 368
Privat fysioterapi med kommunal avtale      
Ant. pasienter 0 - 17 år * 973 1 019 1 146 1 129 1 202
Ant. pasienter 18 - 66 år * 7 971 5 774 5 870 5 754 5 871
Ant. pasienter 67 - 79 år * 2 037 1 869 1 946 1 926 1 900
Ant. pasienter >80 år * 731 667 762 709 588
I alt 11 712 9 329 9 724 9 518 9 561
Antall konsultasjoner     
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 394 435 261 317 380
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 424 2 418 2 226 2 041 2 344
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 418 6 255 6 906 6 596 7 682
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 11 507 11 495 11 534 11 855 13 065
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 137 269 159 208 153 785 148 091 138 297
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 6 840 7 216 4 752 4 858 7 123
*     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
* 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018     
Last ned tabelldata (Excel)