a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.2 Barnehage

Barnehage20142015201620172018
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
0 - 6 år i alt7 5547 6377 6067 4687 433
0 - 3 år kommunale barnehager1 6841 6721 6811 6401 642
0 - 3 år private barnehager9811 0011 0461 0891 075
3 - 6 år kommunale barnehager3 0993 0773 0832 9502 887
3 - 6 år private barnehager1 7901 8881 7961 7891 829
Tilbud til barn med spesielle behov     
Styrket barnehagetilbud, antall barn503480531565552
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn4038334745
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 285335378430429
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt199223147116175
Helse barn2727192021
Helse familie7672593675
Søkt inn av barneverntjenesten1527181923
Språklige minoriteter8174514156
Antall barnehager     
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne 70/5572/5572/5570/53  66/53
Barnehager adm. lagt under skole                 11111
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager                5556585451
Last ned tabelldata (Excel)