a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.33 Saksbehandlingstid byggesak

Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2018-31.12.2018Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager)Lovpålagte tidsfrister (dager)
12 uker med foretak 16243,9684
12 uker uten foretak18346,6284
3 uker med foretak37621,0721
3 uker uten foretak35623,9721
Søknad om dispensasjon3041,184
Søknad om endring av tillatelse11742,1121/84
Søknad om ferdigattest88712,8121
Søknad om igangsettingstillatelse20817,5421
Søknad om midlertidig brukstillatelse8113,0921
Ramme 12 uker15563,2384
Ramme 3 uker4532,2784
Klage i byggesak5269,4884
Last ned tabelldata (Excel)