a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.34 Renovasjon

RenovasjonEnhet20142015201620172018
ÅrsverkAntall76,56,56,56,5
Papir, pappTonn73466934607861255511,8
GlassTonn1373123811591060916,4
Farlig avfallTonn568529531574568,2
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn1363313594141091175013440,2
Plast (emballasje)Tonn712725658746866,9
MetallerTonn27441996188518411787,4
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn29002804235023742452,8
Tøy og tekstilerTonn898934898957992,6
TrevirkeTonn52475038494750354664
GipsTonn479478461524479,7
BildekkTonn302173,4
Grovavfall til materialgjenvinningTonn247255269406332,6
Rene masserTonn  141415441438
Inerte gjenstander og byggevarerTonn  179417801687,4
AsfaltTonn  391922
FritidsbåterTonn    5,5
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn3615034525366133474235168,9
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn2140020649198961965419052,9
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn5755055174565095439654222
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%0,63 %0,63 %0,65 %0,65 %0,65 %
*      
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.      
Last ned tabelldata (Excel)