a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.38 Idrett

Idrett     
Besøk idrettshaller og anlegg20142015201620172018
Gautesete idrettshall 97 452 98 202 98 487 97 654 98 112
Hetlandshallen 223 346 223 974 222 439 224 111 223 121
Hundvåghallen A 121 628 121 606 121 047 120 931 122 065
Hundvåghallen B nye 103 980 104 109 105 236 104 344 103 124
Kvernevikhallen 115 008 115 206 114 782 113 664 112 876
Stavanger idrettshall 236 994 237 491 237 864 238 145 240 345
Stavanger svømmehall 117 892 130 536 143 039 0 -
Hundvåg svømmehall   4 967 7 760 8 045
Kvernevik svømmehall   2 151 7 555 7 698
Stavanger svømmestadion Gamlingen 90 104 48 785 0 120 000 215 000
Stavanger turnhall 133 847 134 658 134 498 132 889 133 456
Tastahallen0 32 876 36 505 34 667 33 675
Tastavarden fjellhall 60 123 61 209 61 009 62 260 61 450
Tastarustå idrettshall 140 503 142 877 141 956 141 765 142 563
Storhaug idrettshall 100 812 101 436 101 658 102 778 105 634
Sum 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523 1 607 164
      
Tilskudd      
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 689 34 481 21 838 24 721 23 800
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr180164164164160,25
Last ned tabelldata (Excel)