a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.39 Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 20142015201620172018
Antall årsverkpr 31.12534952505253
Vannledning-lengdekm 654657659660662
Spillvannsledning-lengdekm 336341342354347
Fellesavløpsledning-lengdekm 254250251252253
Avløpspumpestasjonerantall 103104106107110
Regnværsoverløpantall 3030313131
Kunde/service  20142015201620172018
Pålegg om utbedring av private anlegg antall 551411168
Vannmålere i drift antall 31723187323032603292
Utskifting av vannmåler antall320200383233333386
Antall slamavskillere i drift, totaltantall 18881828174716701579
Antall slamavskillere med private utslipp antall  720719664506
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall6011054
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall 816769723792747
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90104876571134
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-64,7ia.5,2i.a.5,2i.a.
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-64,7ia.5,1i.a.5,1i.a.
Produksjon - vann  20142015201620172018
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb 782731812,05526069781806874
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb 316297320,23082084376318334
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³17,519,11818,117,117,5
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn 396371371352357
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m 42594311535436945674
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00106,66,68,15,68,6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<6555609966106
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.km2332,327,321,525,327,8
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) GodGodGodGodGodGod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) GodGodGodGodGodGod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall 6567728185
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall 4655513639
Produksjon - avløp  20142015201620172018
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb. 128913701391,155039051916321602
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb 542636602,80128765719841734
Avløpsmengde levert IVARmill./m328,524,127,124,231,925,9
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m 39254558582749506071
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00106,77,79,88,310
Spylte avløpsledningerkm303636,132,742,141,7
Rørinspeksjonkm303140,832,236,342,5
Strømforbruk pumpestasjonerMWh     3344
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall 87542
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<303053443235
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%545333
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall4x3943
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall 3654453861
Last ned tabelldata (Excel)