a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.40 Personal og organisasjon

Organisasjon201320142015201620172018
Kommunenivå      
Ansatte inkl. foretakene      
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 9 498 9 694** 9 927 9 962 10 396
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 7 773 7 889** 8 142 8 183 8 373
Ansatte ekskludert foretakene      
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 8 930 9092** 9 324 9 374 9 778
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 7 284 7389** 7 615 7 738 7 827
Andel kvinnelige ansatte 81 %81 %81 %80 %81 %80 %
Sykefravær6.9%7.2%7.7%7.6%8.2%8.3%
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,8 år64,9 år65,1 år64,8 år65 år64,4 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,6 år66,3 år63,2 år63,9 år65,9 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)68 %*70 %72 %65 %74 %74 %
Antall AFP per 31.12.231255259305***322337
*      
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.      
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.       
*** Tallene fra 2016 er usikre      
Last ned tabelldata (Excel)