a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.43 Fordeling av kvinner og menn på stillingsgrupper

Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn fra 2017 - 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning0,75 %0,25 %-0,3
Fagarbeiderstillinger0,85 %0,15 %-0,5
Stillinger med krav om høyskoleutdanning0,85 %0,15 %0,4
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning0,81 %0,19 %-0,3
Mellomleder0,74 %0,26 %0
Direktør, fagsjef, virksomhetsleder0,72 %0,28 %2,6
Akademikere0,66 %0,34 %-0,1
Lærling/Student0,79 %0,21 %1,1
Last ned tabelldata (Excel)