a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

12.2 Tekstvedtak til oppfølging

        
30Ny skole i Storhaug bydel38Universitets- og høyskolebyen46Psykisk helse54Kommunal ladestrategi
31Økologisk gård39Stavanger sentrum47Nye boligformer55Sykkelstrategien revideres
32Områdeløft for Hillevåg40Lyse AS48Engøyholmen – status som fartøyvernsenter56Garderobeanlegg på Hinna
33Områdeløft for Storhaug41Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi49Verdensarv57Stavanger Bolig KF
34Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder42Entreprenørskapskompetanse50MUST, Holmeegenes   
35Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS43Skolevegringsprosjekt51Kunst i offentlig rom  
36Kongress og arrangementsturisme44Rus og psykiatri52Norsk Lydinstitutt  
37Reorganisering Stavanger Forum AS45Levekårsløft53Vedlikehold/skjøtsel av friområdene  
Last ned tabelldata (Excel)