a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.10 Note 3

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån 157 580 152 039
Mottatte avdrag på konsern lån 9 645 7 826
Andre mottatte avdrag på utlån 31 453 3 121
Sum 242 354 206 662
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Overføringer fra staten 6 550 696
Tilskudd fra Husbanken 243 173  
STUI overføringer 2 985 10 114
Sum 252 708 10 810
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Kjøp av driftsmidler 30 915 51 725
Kjøp av transportmidler 1 994 3 465
Vedlikehold byggetjenester nybygg 791 228 736 174
Materialer til vedlikehold og nybygg 32 596 38 821
Konsulenttjenester 144 377 141 535
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 9 137 196 982
Andre kjøp av varer og tjenester 108 094 29 745
Sum 1 118 341 1 198 447
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Salg av driftsmidler 119 65
Salg av bygninger 2 500 80 000
Salg tomter/arealer 9 234 13 410
Refusjon privat grunnmark/råmark00
Sum 11 853 93 476
Last ned tabelldata (Excel)