a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.11 Note 4 a

Årsverk Regnskap 2018Regnskap 2017
Antall årsverk * 7 827 7 738
Antall ansatte 9 778 9 374
Antall kvinner 7 783 7 471
Antall menn 1 995 1 903
Antall kvinner i høyere stillinger 799 532
Antall menn i høyere stillinger 395 312
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
Last ned tabelldata (Excel)