a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.16 Note 6a

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Kommunalt tilskudd private barnehager 452 477 428 537
Tilskudd private alders- og sykehjem 384 873 454 844
Kjøp fra staten 57 345 65 773
Kjøp fra fylkeskommuner 2 461 1 607
Kjøp fra kommuner 69 732 69 700
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 339 629 313 999
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 246 215 330 775
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 97 449 94 215
Overf. til andre 360 471 246 955
Totalt 2 010 652 2 006 405
Last ned tabelldata (Excel)