a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.17 Note 6b

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Regnskap 2017
Overføring til staten 877 285
Overføring til fylkeskommuner 30 280
Overføring til kommuner 591 901
Tap på krav 2 695 7 241
Overføring til kommunale foretak (KF) 70 582 74 707
Overføring til interkommunale selskap (IKS) 65 617 70 168
Økonomisk sosialhjelp 194 786 194 781
MVA knyttet til kompensasjonsordningen 196 306 185 827
Fritak eiendomsskatt0 56 063
Andre overføringer 343 511 322 015
Totalt 874 995 912 268
Last ned tabelldata (Excel)