a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.22 Note 10a

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
Avsetninger til fond   421 439 535 515
Bruk av avsetninger    450 290 300 556
Til avsetning senere år   00
Netto avsetninger    -28 851 234 959
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   543 698 346 858
Avsetninger driftsregnskapet   256 840 276 920
Bruk av avsetninger driftsregnskapet   -156 244 -78 580
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet  0 -1 500
Beregnet beholdning pr 31.12.   644 294 543 698
UB 31.12.   644 294 543 698
Differanse  00
Last ned tabelldata (Excel)