a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.23 Note 10b

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017
IB 01.01.   195 410 149 986
Avsetninger driftsregnskapet   121 139 126 512
Bruk av avsetninger driftsregnskapet   -149 568 -80 075
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet   -86 -1 013
Beregnet beholdning pr 31.12.   166 895 195 410
UB 31.12.   166 895 195 410
Differanse  00
Last ned tabelldata (Excel)