a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.25 Note 10d

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   80 400 98 005
Avsetninger   29 895 68 550
Bruk av avsetninger   -80 900 -86 155
Beregnet beholdning pr 31.12   29 395 80 400
UB 31.12.   29 395 80 400
Differanse  00
Last ned tabelldata (Excel)