a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.26 Note 10e

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   109 474 99 175
Avsetninger   13 565 63 533
Bruk av avsetninger    
Bruk av bundne investeringsfond   -63 492 -53 233
Beregnet beholdning pr 31.12.   59 548 109 474
UB 31.12.   59 548 109 474
Differanse  00
Last ned tabelldata (Excel)