a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.28 Note 11

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Startlån 1 734 296 1 687 801
Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -25 384
Sum utlån startlån 1 708 912 1 662 417
   
Viking Fotball ASA 2 550 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse 873 520 917 196
Rogaland Rideklubb 2 239 2 319
Tou Scene 100 300
SKP00
Varmestuens venner 737 785
Museum Stavanger AS 4 162 4 692
Forus og Gausel Idrettslag 1 442 1 592
Oilers Invest AS 58 910 61 356
Base Property AS0 28 000
Vesterlen Krets av NSF 960 960
Idrettslaget Skjalg 1 150  
Hagltårnet Næring AS 1 274  
Sum andre utlån 947 043 1 019 749
   
Sum utlån 2 655 955 2 682 166
   
Natur og Idrettsservice KF 12 293 14 348
Sølvberget KF 30 645 31 198
Stavanger Bolig KF 683 708 680 058
Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
Konserninterne langs. fordr. 880 112 884 591
   
Avsatt på bundne investeringsfond 9 705 9 651
Last ned tabelldata (Excel)