a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.29 Note 12

Aksjer (beløp i 1.000 kr)Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 218 380
Rogaland Teater AS 108 28 25,93 % 28  
Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 380 36,32 % 13 800  
ODEON kino Stavanger/Sandnes 1 000 332 33,15 % 5 118 2 718
Glad Mat AS 108 4 4,08 % 5  
Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  
Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  
Blue Planet AS 1 950 23 1,17 % 50  
Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  
Forus Næringspark AS 15 100 7 399 49,00 % 7 400  
Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  
Museum Stavanger AS 100 47 47,00 % 55  
Ryfast AS 700 200 28,57 % 200  
Attende AS 1 532 812 53,00 % 785  
Stavanger Forum AS 3 638 2 675 73,53 % 22 497  
Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  
Valide invest AS 150 15 9,98 % 1 500  
Hagltårnet Næring AS 50 635 50 635 100,00 % 66 773  
Sum 1 097 112 507 432   563 946 221 098
Andeler (beløp i 1.000 kr)Totale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS* 080,69 % 0  
IVAR IKS * 039,35 % 0  
Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 356 47,11 % 2 595  
Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 264 31,59 % 1 278  
Renovasjonen IKS 050,00 % 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  
Sørmarka flerbrukshall IKS* 600 322 53,65 % 384
Multihallen og Storhallen IKS* 600 322 53,65 % 374
Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr. 600 210 35,00 % 210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli 0  650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  214 524  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4   20  
Sum 11 700 4 966   228 522 1 000
Sum aksjer og andeler 1 108 812 512 397   792 469 222 098
Last ned tabelldata (Excel)