a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.30 Note 13

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 5 056 2 372
Sentrale styringsorganer 97 043 154 723
Stavanger Eiendom 6 978 7 717
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 55 158 44 792
Oppvekst 30 238 16 047
Levekår 282 072 238 866
Kultur og byutvikling 8 867 4 327
Mva-kompensasjon 63 806 80 700
Syke-svangerskap 39 305 28 997
Kortsiktige fordringer lønn -806 -567
Feilkonto 9999 0 -15
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 569 717 559 956
Konserninterne fordringer 31 531 89 045
Herav:  
Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 29 486 59 800
Forfalte terminer utlån konserninterne 2 045 29 245
Last ned tabelldata (Excel)