a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.33 Note 16

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF 289 30 061
Sølvberget KF 4 134 3 742
Stavanger Byggdrift KF 599 260
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 390 1 458
Stavanger Bolig KF 23 652 44 472
Stavanger Utvikling KF 2 467 9 051
Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 31 531 89 045
Herav kundefordringer 29 486 59 800
Herav kortsiktige fordringer utlån 2 045 29 245
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 12 293 14 348
Sølvberget KF 30 645 31 198
Stavanger Bolig KF 683 708 680 058
Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
Sum konserninterne langsiktige fordringer 880 112 884 591
   
Sum konserinterne fordringer 911 643 973 636
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 654 568
Sølvberget KF 3 529 8 601
Stavanger Byggdrift KF 17 609 13 867
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 10 230 11 812
Stavanger Bolig KF 3 296 1 007
Stavanger Utvikling KF 13 122 0
Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 48 440 35 855
Øvrig kortsiktig gjeld 1 631 797 1 570 051
Sum kortsiktig gjeld 1 680 237 1 605 906
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF 5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 112 440 99 855
*  
* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13   
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.  
Last ned tabelldata (Excel)