a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.36 Note 19

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 1 835 1 783
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 667 1 615
Sum andre inntekter 10 224 8 022
Sum inntekter 13 726 11 419
Benyttet til dekning av utgifter -15 668 -8 747
Netto resultat -1 942 2 673
Netto avsetning (bruk) 3 765 -2 348
Resultat 1 823 325
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 796 703
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 385 1 214
Sum andre inntekter 1 060 861
Sum inntekter 3 242 2 778
Benyttet til dekning av utgifter 2 238 1 918
Netto resultat 1 004 860
Netto avsetning 1 004 860
Resultat00
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 883 2 821
Andre ref./inntekter 960 936
Sum inntekter 4 843 3 757
Benyttet til dekning av utgifter 4 895 3 705
Netto resultat -52 52
Netto bruk -52 52
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 593 609
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune00
Andre ref./inntekter 1 099 2 061
Sum inntekter 1 691 2 670
Benyttet til dekning av utgifter 1 995 2 955
Netto resultat -303 -285
Netto bruk -303 -285
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 13 862 11 248
Sum inntekter 13 862 11 248
Benyttet til dekning av utgifter 13 629 11 248
Netto driftresultat 232 0
Netto avsetning 232 0
Resultat00
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 747 2 184
Andre ref./inntekter 00
Sum inntekter 2 747 2 184
Benyttet til dekning av utgifter 3 270 2 076
Netto driftresultat -523 108
Bruk av fond 523 415
Avsatt til fond0 523
Resultat 0 0
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 171 2 902
Benyttet til dekning av utgifter 3 171 2 902
Resultat -0 -0
   
Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)  
Andre statlige overføringer 100 50 100
Andre inntekter 1 354 107
Sum inntekter 1 454 50 207
Benyttet til dekning av utgifter 18 750 1 404
Netto driftsresultat -17 296 48 804
Bruk av fond 48 804 0
Avsatt til fond 31 508 48 804
Resultat 0 -0
   
Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 071 2 099
Andre ref./inntekter 84 22
Sum inntekter 2 155 2 121
Benyttet til dekning av utgifter 2 155 2 121
Netto resultat00
Netto bruk 00
Resultat00
   
Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 928 905
   
Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 1 835 1 783
   
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 760 720
Last ned tabelldata (Excel)