a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.38 Note 22

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000kr)Kostnadsramme Regnskap 2018Justert budsjett 2018Kostnad tidligere år
1351Folkebadet 10 000 2 327 2 700 6 547
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 40 000 13 964 16 000 668
3844002Varmesentral Olav Kyrresgate 19 32 000 -185 0 31 736
3844003Olav Kyrresgate 19 Og Stavanger svømmehall. rehabilitering 267 300 155 684 152 100 74 133
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering 10 000 34 0 10 416
3844007Madlamark skole, nybygg 270 000 1 840 4 000 2 244
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 286 000 967 2 000 287
3844013Tastaveden skole rehabilitering 185 000 1 287 1 000 716
3844015Hundvåg skole - utbygging 40 500 26 255 26 800 13 728
3844016Gautesete skole - reform 2006 -reahbilitering - funksjonsendring 150 000 46 805 54 000 5 064
3844021Selveide boliger Ii bofellesskap for personer med utviklingshemming 60 000 55 14 500 173
3844024Hetlandshallen dobbelhall 88 200 40 519 52 500 41 393
3844028Bekkefaret Kirke, rehabilitering 31 000 22 273 22 000 8 778
3844035Nylund Skole, utbygging 25 000 4 934 12 500 158
3844036Lunde skole invendig 28 000 12 925 13 000 14 357
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging Av 6 boliger 12 000 2 065 0 5 249
3844044Energitiltak i kommunale bygg 23 100 59 1 200 23 310
3844045Schancheholen brannstasjon 140 000 5 543 4 000 0
3844046Lervig brannstasjon 150 000 1 287 4 000 0
3844049Tasta barnehage 36 000 9 221 15 000 1 006
3844050Tastavarden barnehage 47 000 418 3 000 628
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 45 000 423 5 000 9 708
3844057Kannik skole, utvidelse 27 150 12 207 10 750 11 985
3844059Sunde og Kvernevik Bydelshus 6 600 263 2 800 1 422
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 56 402 58 000 12 352
3844063Madlamark skole idrettshall 54 000 27 1 000 75
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 27 000 22 160 25 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 9 236 5 000 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh.kvikksølv 40 000 15 895 10 000 19 433
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord 33 500 306 0 32 542
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000 685 985 4
391444803Bjørn Farmandsgate 25 Bofellsskap Puh 52 650 16 786 21 650 35 281
391444814Storhaug bydel ny arneskole 273 000 386 5 000 262
391444819Nye Gamlingen 134 500 3 060 4 000 126 613
391444821Domkirken 2025 305 000 16 890 20 000 34 186
391465026Levekårsløft Storhaug0 418 2 750 1 261
391465027Tasta Skatepark del 2 23 000 19 010 10 500 8 781
4337Lervik sykehjem 461 000 21 542 26 250 421 805
4819Tou Tilstandsanalyse 100 500 1 714 1 730 98 783
Sum  3 659 000 545 685 610 715 1 055 085
Sum øvrige prosjekter    585 771 536 913  
Sum utgifter i investeringer   1 131 456 1 147 628  
*     
* oppgitt eks.finansieringsinntekter     
Last ned tabelldata (Excel)