a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.39 Note 23

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 340 817 10 071 787
Inntekter investeringsdel 529 293 596 219
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 228 677 1 355 517
Sum anskaffelse av midler 12 098 787 12 023 523
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 9 925 623 9 501 344
Utgifter investeringsdel 1 131 450 1 232 425
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 048 700 1 036 034
Sum anvendelse av midler 12 105 773 11 769 803
   
Anskaffelse - anvendelse av midler -6 986 253 720
   
Endring i ubrukte lånemidler 11 532 120 150
Endring/korrigering arbeidskapital * -742 787
Endring i arbeidskapital 3 804 374 656
*  
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån.  
Last ned tabelldata (Excel)