a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.40 Note 24

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01.Balanse (underskudd i kapital) 01.01Balanse (kapital) 8 317 331
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg 946 780
Nedskrivninger fast eiendom 83 504 Oppskriving av fast eiendom 
Nedskrivning maskiner og utstyr 709   
Avskriving av fast eiendom og anlegg 317 841 Aktivering BBL-leil 
Korrigeringer anlegg Avskrivninger   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 2 536 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 139 522
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 74 518   
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto Annet 531
Nedskrivninger aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler 74 236
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 157 933 Utlån formidlings/startlån 204 428
Avdrag mottatt på andre utlån 110 608 Utlån egne midler 32 150
Avskrevet utlån Oppskriving utlån 
Bruk av midler fra eksterne lån 560 618 Avdrag på eksterne lån 493 714
Forpliktelse foretak   
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) Pensjonsforpliktelse - netto endring (red) 436 852
Salg aksjer 40   
    
31.12 Balanse (Kapital) 31.12. Balanse (undersk i kapital) 
9 337 237   9 826 425  
Last ned tabelldata (Excel)